Dialect
woordenboek mét geluid.

Alle woorden en zinnen in dit woordenboek zijn door dialectsprekers ingesproken.

Hoor zelf hoe mooi het dialect van Sprang-Capelle klinkt.

Welkom op het luister-woordenboek!

 Dialect: Levend erfgoed!

Waarom deze website?

1.    Vastleggen van het oude dialect van Sprang-Capelle. Verzamelen van dialectwoorden, zinnen en gezegdes d.m.v. geluids- en filmopnames.

2.    Onderzoek van grammatica, typische taalverschijnselen en taalvariatie in en rond Sprang-Capelle

3.    Promoten van het dialect. We schrijven stukjes in (streek-) kranten en verzorgen presentaties op verenigingen. Met name richten we ons op scholen. Jaarlijks is er een gastles op de plaatselijke basisschool ‘De Rank’. Er is informatie voor middelbare scholen om bij Nederlands dialectonderzoekjes uit te zetten of in de bovenbouw het profielwerkstuk (PWS) over dialect te doen.

Zie ook Dialect, wat kan je er allemaal mee?