Oôns vaoder it iederen dag wel aacht sneeje broewd

NL: Onze vader eet elke dag wel acht sneden brood

door Dineke Pruissers

Aachterend

NL: achterkant, achterste

door Elma de Bie

Ze is nog dommer ès ’t aachterend van een vèrreke

NL: Ze is nog dommer dan het achterste van een varken

door Mien de Bie

Gij waart aamperkes vèèf jaor toen-de al kon lêze en schrèève

NL: Je was nog maar net (amper) vijf jaar toen je al kon lezen en schrijven

door Adriaan van der Schans

Aokelik

NL: irritant, vervelend

door Inge Nieuwkoop – de Bie

Wè ‘nen aokelike miejs; ‘k zij blij dè-t-ie weg is!

NL: Wat een vervelende man; ik ben blij dat hij weg is!

door Inge Nieuwkoop – de Bie

In d’n herfstvekaansie ging ik altèèd mee m’n spôrvèrreke nor de baank

NL: In de herfstvakantie ging ik altijd met mijn spaarvarken naar de bank

door Henny Rijkers