Klik op een dikgedrukt woord of zin, en u hóórt de uitspraak!Woord
Betekenis
Geslacht
Zin
Betekenis


Aacht

Ingesproken door: Dineke Pruissers
Acht
M

Oôns vaoder it iederen dag wel aacht sneeje broewd!

Ingesproken door: Dineke Pruissers
M'n vader eet elke dag wel acht sneedjes brood!

Aachterend

Ingesproken door: Elma de Bie
achtereind, achterwerk
o

Ze is nog dommer ès het aachterend van een vèrreke!

Ingesproken door: Mien de Bie Stam
Ze is nog dommer dan het achtereind van een varken!

Aafstraant

Ingesproken door: Elma de Bie
Brutaal, dwars
-

Ga-de-gij dè plèèn mer vèège, zee de mister têgen dè aafstaant manneke.

Ingesproken door: Elma de Bie
Ga jij het plein maar vegen, zei de meester tegen het brutale jongetje.

Aamperkes

Ingesproken door: Adriaan vd Schans
amper
-

Gij waart aamperkes vèèf jaor, toen-de-al kon lêêze en schrèève.

Ingesproken door: Adriaan vd Schans
Jij was amper vijf jaar, toen je al kon lezen en schrijven.

Akkederen

Ingesproken door: Jan de Bie
kunnen opschieten met
-

Ôôns moeder kon al gaauw goed mè de nuuw burvrouw akkederen!

Ingesproken door: Adriaan vd Schans
Moeder kon al snel goed met de nieuwe buurvrouw opschieten.

Ammel

Ingesproken door: Jochem Nieuwkoop
Allemaal
-

Wè doe-d-ammel?

Ingesproken door: Jochem Nieuwkoop
Wat doe je allemaal?

Aokelik

Ingesproken door: Inge Nieuwkoop de Bie
vervelend, irritant
-

Wè 'nen aokelike mêêns. 'k Zij blij dè-t-ie weg is!

Ingesproken door: Inge Nieuwkoop de Bie
Wat een irritante vent! Ik ben blij dat hij weg is!

Aonbieje

Ingesproken door: Dineke Pruissers
Aanbieden
-

Ik maag oe dêûz fiets vur de helft van de prèès aonbieje!

Ingesproken door: Dineke Pruissers
Ik mag u deze fiets voor de helft van de prijs aanbieden!

Aonbraanden

Ingesproken door: Dineke Pruissers
aanbranden
-

Giesteren liet ôôns moeder de èèrpel aonbraanden!

Ingesproken door: Bert Stam
Gisteren liet moeder de aardappelen aanbranden!

Aongebooje

Ingesproken door: Inge Nieuwkoop de Bie
Aangeboden
-

Ik heb heur aongebooje, efkes te helpen!

Ingesproken door: Inge Nieuwkoop de Bie
Ik heb haar aangeboden, even te helpen!

Aonkèèken

Ingesproken door: Dineke Pruissers
aankijken
-

Ès iemand tègen oe prôt, moet 'm aonkèèken. Dè is netjes!

Ingesproken door: Dineke Pruissers
Als iemand tegen jou praat, moet je hem aankijken. Dat is netjes!

Baand

Ingesproken door: Elma de Bie
band
o

Oewen baand stao zaacht. Vat de fietspomp mèr!

Ingesproken door: Elma de Bie
Je band staat zacht. Pak de fietspomp maar!

Baank

Ingesproken door: Mien de Bie Stam
Bank
-

Op schoewl zaote we vroeger mee z'n tweeën in een baank.

Ingesproken door: Mien de Bie Stam
Op school zaten we vroeger met z'n tweeën in een bank.

Baast

Ingesproken door: Adrie Ros
bast

De baast is himmel van de boewm want de gèèt heet-r-em aafgevrêête

Ingesproken door: Gerrit Haverhals
De bast is helemaal van de boom want de geit heeft hem er afgevreten

Baos

Ingesproken door: Inge Nieuwkoop de Bie
Baas
m

Jan spêûlde gèère de baos ôver Kêêse.

Ingesproken door: Inge Nieuwkoop de Bie
Jan speelde graag de baas over Kees

Bèèr

Ingesproken door: Corrie Evertse
beer
m

Kèk, 'nen bèèr in de rèègen!

Ingesproken door: Adrie Ros
Kijk, een beer in de regen!

Belèèven

Ingesproken door: Henny Rijkers
beleven, meemaken
-

Belèève - ge gao nog wè belèève mee die 2 klèèn manne. Ze zèn nou al nie mir te haauwe!

Ingesproken door: Henny Rijkers
Je gaat nog wat meemaken met die twee kleine kereltjes. Ze zijn nou al niet meer te houden!

Bessem

Ingesproken door: Adriaan vd Schans
Bezem
m

Vroeger gebrukte ôôns vaoder bessems, die-t-ie mokte van wilgentekke!

Ingesproken door: Adriaan vd Schans
Vroeger gebruikte vader bezems, die hij maakte van wilgentakken!

betèds

Ingesproken door: Corrie Evertse
bijtijds, op tijd
o

Ès ge betèds van hûîs gaot, zèè-de op tèèd!

Ingesproken door: Elma de Bie
Als je bijtijds van huis gaat, ben je op tijd!

Blaauw

Ingesproken door: Monica Nieuwkoop
Blauw
o

D'r is vêûl-ste wèènig blaauw op straot. Ge ziet hier nooit unne pliesie.

Ingesproken door: Henny Rijkers
Er is veel te weinig blauw op straat. Je ziet hier nooit een politie.

Blend

Ingesproken door: Sander Sanders
blind
-

Dè jong is blend geworre, toen-ie mee aauwjaor vuurwerk aafstaak!

Ingesproken door: Sander Sanders
Die jongen is blind geworden, toen-ie met oudjaar vuurwerk afstak!

Boiem

Ingesproken door: Henny Rijkers
Bodem
m

Ze vrèète d'n boiem dor nog ûît de pan!

Ingesproken door: Henny Rijkers
Ze eten de bodem daar nog uit de pan! (betekenis: ze eten de pan helemaal leeg)

Braojen

Ingesproken door: Elma de Bie
Braden

Ik heb het vliejs al gebraojen vur mèrrege

Ingesproken door: Elma de Bie
Ik heb het vlees al gebraden voor morgen

Bûîltje

Ingesproken door: Nolly Kuijsten
Zakje (builtje)
-

Bij Paanskes krêê-de een bûiltje tum-tummekes, ès ge gingt betaole aon 't end van de wêêk.

Ingesproken door: Nolly Kuijsten
Bij Paans (winkel) kreeg je een zakje tumtummetjes (soort snoepje), als je ging afrekenen aan het eind van de week.

Burmeske, buurmeske

Ingesproken door: Sjaak de Bie
buurmeisje
o

Mêên bruur gao-d-in Mèèrt mee ôns buurmeske trouwen.

Ingesproken door: Sjaak de Bie
Mijn broer gaat in Maart met ons buurmeisje trouwen.

Capèl

Ingesproken door: Henk van Oosterhout
Capelle
-

Sprang en Capèl, twee durpkes die in nêêgentien-drie-en-twintig saome gevoegd zèèn.

Ingesproken door: Henk van Oosterhout
Sprang en Capelle, twee dorpjes die in 1923 samengevoegd zijn.

Duts

Ingesproken door: Henk van Oosterhout
Duits
o

Duts en Fraans, dè zen vremde taole.

Ingesproken door: Henk van Oosterhout
Duits en Frans, dat zijn vreemde talen.

Èès

Ingesproken door: Adrie Ros
ijs
o

De kender schotsen in de wenter op het èès.

Ingesproken door: Mien de Bie Stam
De kinderen schaatsen in de winter op het ijs.

Fief

Ingesproken door: Nolly Kuijsten
fit, energiek, gezond
-

Oons ôpa en ôma zèn nog fief. Kèk ze daor nou toch eens loewpe!

Ingesproken door: Nolly Kuijsten
Opa en om zijn nog fit en gezond. Kijk ze daar nou toch eens lopen!

Fraans

Ingesproken door: Henk van Oosterhout
Frans
o

Ge prot Fraaans, zee ôôns moeder altijd, ès ze iemand nie verstond.

Ingesproken door: Henk van Oosterhout
Je praat Frans, zei moeder altijd, als ze iemand niet verstond.

Gèère

Ingesproken door: Monica Nieuwkoop
Graag

Ik gaai gèère nar èèmaas

Ingesproken door: Monica Nieuwkoop
Ik ga graag naar oma

Gewônte

Ingesproken door: Henk van Oosterhout
gewoonte
m

Gelèèk alles oprûîme, dè-s een goei gewônte!

Ingesproken door: Henk van Oosterhout
Gelijk alles opruimen, dat ie een goede gewoonte!

Groewt

Ingesproken door: Adrie Ros
Groot
o

Wè 'ne groewten mêêns!

Ingesproken door: Adrie Ros
Wat een groot mens / een grote man!

Grommes

Ingesproken door: Nolly Kuijsten
Boze bestraffing, ernstige berisping (meestal met stemverheffing)
m

Toen m'nen bruur 'nen bal dur de rûît schupte, krêêg-t-ie me toch grommes van ôns vaoder!

Ingesproken door: Nolly Kuijsten
Toen mijn broer een bal door de ruit schoot, werd m'n vader toch boos op hem!

Hof

Ingesproken door: Henny Rijkers
Tuin
m

Ik heb d'n hof al vol staon mee plaanten en blomme!

Ingesproken door: Henny Rijkers
Ik heb de tuin al vol staan met planten en bloemen.

Hof

Ingesproken door: Henny Rijkers
Tuin
m

Klèèn, klèèn kleuterke, wè doe-de in m'nen hof? ...

Ingesproken door: Monica Nieuwkoop
Klein, klein kleutertje wat doe je in mijn hof? ...

impessaant

Ingesproken door: Aart van Dongen
ondertussen
M

Hij dee net of ie er gin erg in ha mèr impessaant

Ingesproken door: Aart van Dongen
Hij deed net of hij er geen erg in had maar ondertussen

Knuujp

Ingesproken door: Corrie Evertse
Knoop
m

D'r is 'nen knuujp van m'nnen jas aaf!!

Ingesproken door: Corrie Evertse
Er is een knoop van mijn jas af.

Koei, koeike

Ingesproken door: Gerrit Haverhals
Koe
v

's Wenters staon de mêêste koei op stal.

Ingesproken door: Gerrit Haverhals
's Winters staan de meeste koeien op stal.

Kwaod, kwaojer

Ingesproken door: Gerrit Haverhals
verkeerd, kwaad, rot
o

D'r zaote vêûl kwaoj appel tussen!

Ingesproken door: Gerrit Haverhals
Er zaten veel rotte appels tussen!

Lèppeltje

Ingesproken door: Mien de Bie Stam
Lepeltje
o

Hier hè-d-een lèppeltje om in de koffie te ruure.

Ingesproken door: Mien de Bie Stam
Hier heb je een lepeltje om in de koffie te roeren.

Mediejne

Ingesproken door: Aart van Dongen
meteen, nu eerst
-

We gaon mediejne een bakske vatten.

Ingesproken door: Aart van Dongen
We gaan nu eerst een bakkie doen, koffie drinken.

Pèèr

Ingesproken door: Adrie Ros
Peer

De pèère waoren al rèèp mer de prûîme die zen nog ietskes gruun

Ingesproken door: Adrie Ros
De peren waren al rijp maar de pruimen die zijn nog ietsjes groen

Roewmrijer

Ingesproken door: Adriaan vd Schans
Melkrijder
m

Elke mèrrege kwaam de roewmrijer de melkkanne ophaole.

Ingesproken door: Adriaan vd Schans
Elke morgen kwam de melkrijden de melkbussen ophalen.

Schrèève

Ingesproken door: Corrie Evertse
Schrijven
-

Oew haand wor stèèf van dè geschrèèf!

Ingesproken door: Piet van Loon
Je hand wordt stijf van dat geschrijf.

Sporsloewt

Ingesproken door: Sander Sanders
Spoorsloot
m

Nost de sporlèèn, laag de sporsloewt.

Ingesproken door: Sander Sanders
Naast de spoorlijn, lag de spoorsloot.

Straf

Ingesproken door: Sander Sanders
Sterk
-

Dè-s 'nen straf glaske bier!

Ingesproken door: Sander Sanders
Dat is een sterk glas bier!

Strêûpen

Ingesproken door: Sander Sanders
Stropen
-

In Capell wer vruger vêûl gestrêûpt!

Ingesproken door: Sander Sanders
In Capelle werd vroeger veel gestroopt.

swirskaante

Ingesproken door: Sander Sanders
aan weerszijde
-

Aon swirskaante van de wegt staon 't hoewge boewm.

Ingesproken door: Sander Sanders
Aan weerszijde van de weg staan hoge bomen.

Tèèl

Ingesproken door: Corrie Evertse
Teil

Een groewte tèèl mee watter Ga d oew èège mer waasse

Ingesproken door: Corrie Evertse
Een grote teil met water Ga je zelf maar wassen

Tunder

Ingesproken door: Sander Sanders
Tuinder
M

Bij de tunder kun de slaoi en praaai vèènen

Ingesproken door: Sander Sanders
Bij de tuinder kun je sla en prei vinden

Vèèr, 't Vèèr

Ingesproken door: Henk van Oosterhout
Veer, meestal: Raamsdonksveer
o

Oons moeder laag dikkels in 't Vèèr in 't ziekenhuis.

Ingesproken door: Henk van Oosterhout
Moeder lag vaak in Raamsdonksveer in het ziekenhuis.

Vekaansie

Ingesproken door: Corrie Evertse
vakantie
v

Waor gao-de-gij op vekaansie?

Ingesproken door: Corrie Evertse
Waar(-heen) ga jij op vakantie?

Vèrpad, vèèrpad

Ingesproken door: Henk van Oosterhout
veerpad, veerweg
v

De vèrpad stond onder wotter, ès 't hoewg-wotter was.

Ingesproken door: Henk van Oosterhout
Het veerpad stond onder water, als het hoog-water was.

Vruute

Ingesproken door: Nolly Kuijsten
Wroeten
-

Dè vrouwke zit altèèd in d'n hof te vruute.

Ingesproken door: Nolly Kuijsten
Dat vrouwtje zit altijd in de tuin te wroeten (spreekwoordelijk; ze is altijd bezig in de tuin)

Waachte

Ingesproken door: Monica Nieuwkoop
wachten
-

He-de laang moete waachte?

Ingesproken door: Inge Nieuwkoop de Bie
Heb je lang moeten wachten?

Zat

Ingesproken door: Henny Rijkers
genoeg
-

Zô-t-zo-zuut-zat zèèn?

Ingesproken door: Henny Rijkers
Zou het zo zoet genoeg zijn?

Zuut

Ingesproken door: Sander Sanders
Zoet, braaf, lief
o

Wè is ie toch zuut gewiest, dè klèèn manneke!

Ingesproken door: Sander Sanders
Wat is hij lief geweest, dat kleine jongetje!